กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมพงษ์ วิทยา
ครู คศ.2

นางอินทร์ทวา ทรัพย์อุ่น
ครู คศ.2

นางอำไพ คำเคน
ครู คศ.1

นางสาวศุภิณริศา สุยไสย์
ครูอัตราจ้าง