กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมพงษ์ วิทยา
ครู คศ.2

นางอำไพ คำเคน
ครู คศ.1

นางสาวศุภิณริศา สุยไสย์
ผู้ช่วยครูอัตราจ้าง

นายสุขเกษม คำแพง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0650639067
อีเมล์ : fuse.sukkasaeme@gmail.com