ภาพกิจกรรม
คุณคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO)
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคมขอขอบคุณ
 คุณคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) (OTO) เป็นอย่างสูงที่ได้บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนจำนวน 15,000 บาท
 เพื่อพัฒนาการศึกษาและเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน ขาดแคลนและด้อยโอกาส และขอขอบคุณท่านชัยธัช มานะศรีสุริยัน อดีตผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ศรีสะเกษ ที่เมตตาประสานการมอบทุนในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,09:25   อ่าน 367 ครั้ง