ภาพกิจกรรม
แบบสอบถามความต้องการรับการสนับสนุนสำหรับการเรียนที่บ้านเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)
ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคนตอบแบบสอบถามความต้องการรับการสนับสนุนสำหรับการเรียนที่บ้านเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นข้อมูลแก่โรงเรียนในการหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป

แบบสอบถามความต้องการรับการสนับสนุนสำหรับการเรียนที่บ้านเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19)
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2564,13:27   อ่าน 398 ครั้ง