ภาพกิจกรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมอบทุนการศึกษา
มูลนิธิ อาจารย์จำเนียร สาระนาคร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอไพรบึงร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 7,500 บาท  ทางโรงเรียนโนนปูนวิทยาคมกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,15:03   อ่าน 269 ครั้ง