รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม
176 หมู่ที่ 1   ตำบลโนนปูน  อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
เบอร์โทรศัพท์ 08-8586-3782 เบอร์แฟกส์ 08-8586-3782
Email : nonpoonschool@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :